Internisten in Europa

Perspectief
J.W.F. Elte
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:917-9

In 1957 werd de Europese (Economische) Gemeenschap (EG) opgericht met de bedoeling te komen tot een verenigd Europa. Vanuit de Europese Commissie, die verantwoording aflegt aan de Raad van Ministers, ontstond het Comité Permanent als overkoepelend orgaan voor medisch gerichte organisaties, zoals de in 1958 opgerichte Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) met thans 28 monospecialistische secties. De UEMS werd geacht met voorstellen te komen ter bevordering van een uniforme regelgeving en harmonisatie. Vanuit de sectie Inwendige Geneeskunde van de UEMS ontstond in 1969 de Association Européenne de Médecine Interne (d'Ensemble) ofwel AEMI(E), omdat de UEMS-commissieleden de algemene interne geneeskunde wilden bevorderen en behoefte hadden aan wetenschappelijk en sociaal contact naast dat over de wat drogere regelgeving.1 De eerste medische richtlijnen (‘directives’) uit 1975 resulteerden in een vrije uitwisseling van artsen in de EG in 1976; in datzelfde jaar werd het Advisory Committee on Medical Training opgericht, dat zich…

Auteursinformatie

Sint Franciscus Gasthuis, afd. Interne Geneeskunde, Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam.

Dr.J.W.F.Elte, internist.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties