Intermitterende trombocytopenie als uiting van de ziekte van Von Willebrand

Klinische praktijk
E.B. Gómez García
G.J. Brouwers
M.C. Kappers-Klunne
F.W.G. Leebeek
H.H.D.M. van Vliet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1192-5
Abstract

Samenvatting

Een behandeladvies werd gevraagd door een 38-jarige man met de ziekte van Von Willebrand type 2, wegens een buitenlandse reis, en door een 53-jarige vrouw met bloedingen, behandeld als idiopathische trombocytopenische purpura (ITP). Bij de man had een proefdosis desmopressine ernstige trombopenie tot gevolg. Bij de vrouw waren splenectomie en behandeling met prednison in het verleden ineffectief geweest. Bij beiden leidde aanvullend onderzoek tot de diagnose ‘Von Willebrand-ziekte type 2B’. Hoewel deze aandoening specifieke laboratoriumkenmerken heeft, zoals trombocytopenie, een positieve ‘ristocetinegeïnduceerde bloedplaatjesaggregatie’(RIPA)-test bij een lage ristocetineconcentratie, en een afwijkend multimerenpatroon, zijn er soms incomplete of atypische presentaties, waardoor de aandoening niet herkend wordt. Dit kan tot ineffectieve en mogelijk zelfs gevaarlijke therapeutische interventies leiden. Eenvoudig moleculair-genetisch onderzoek naar type-2B-mutaties kan bij patiënten met familiaire trombocytopenie of bij patiënten met Von Willebrand type 2 tot een correcte diagnose leiden.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Hematologie, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

Mw.dr.E.B.Gómez García, mw.M.C.Kappers-Klunne en dr.F.W.G. Leebeek, internisten-hematologen; dr.G.J.Brouwers en dr.H.H.D.M. van Vliet, biochemici.

Contact mw.dr.E.B.Gómez García

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties