Interactie NSAID's en acetylsalicylzuur genegeerd

Opinie
E.J. (Hans) Vollaard
C. (Kees) Kramers
J.R.B.J. (Koos) Brouwers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7893
Abstract

Het gebruik van diclofenac is sinds kort niet meer toegestaan bij patiënten met arteriële trombotische aandoeningen. De meeste van deze patiënten gebruiken preventief een lage dosis acetylsalicylzuur als trombocytenaggregatieremmer. In dit artikel leggen wij uit waarom diclofenac en selectieve cyclo-oxygenase(COX)-2-remmers – coxibs – juist de voorkeur verdienen bij patiënten die acetylsalicylzuur gebruiken.

Het Europese Geneesmiddelen Agentschap (European Medicines Agency, EMA) heeft de contra-indicatie voor diclofenac in 2013 vastgesteld, mede op basis van de onderzoeksgegevens uit de CNT-studie, een meta-analyse van individuele patiëntengegevens in gerandomiseerde klinisch onderzoeken naar de bijwerkingen van NSAID's.1 Het risico op arteriële trombotische aandoeningen bleek na gebruik van diclofenac verhoogd. Coxibs waren om die reden al eerder gecontra-indiceerd voor patiënten bekend met arteriële trombotische aandoeningen.

Het is opmerkelijk dat in de mededeling hierover van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en in een recent artikel over NSAID's in dit tijdschrift geen enkele aandacht wordt besteed…

Auteursinformatie

Sint Maartenskliniek, afd. Klinische Farmacie, Nijmegen.

Dr. E.J. Vollaard, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog (tevens: instellingsapotheek Gelderse Vallei, afd. Klinische Farmacie).

Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. Inwendige Geneeskunde en Farmacologie-Toxicologie, Nijmegen.

Dr. C. Kramers, internist-klinisch farmacoloog.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Geriatrie-Expertise Centrum voor Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor), Utrecht.

Prof.dr. J.R.B.J. Brouwers, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog.

Contact dr. E.J. Vollaard (h.vollaard@maartenskliniek.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
E.J. (Hans) Vollaard ICMJE-formulier
C. (Kees) Kramers ICMJE-formulier
J.R.B.J. (Koos) Brouwers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties