Integrale psychiatrie.

Media
A.C. Lit
H.C. Walvoort
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:51

A.C.Lit, Integrale psychiatrie. Een systeemtheoretische basis voor multidisciplinair werken. 126 bl., fig., tabellen. Swets & Zeitlinger, Amsterdam 1992. ISBN 90-265-1221-X. Prijs: ingen. ƒ 36,50.

De auteur probeert in dit boek de grondslagen van de psychiatrie opnieuw te leggen, en wel door aan te sluiten bij de algemene systeemleer uit de theoretische…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties