Integrale epilepsiebehandeling.

Media
Fr.H.J. Knaven
H. Meinardi
C. Peper
M.W. van Heycop ten Ham
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:464

Integrale epilepsiebehandeling. Onder redactie van Fr.H.J.Knaven, H.Meinardi en C.Peper. (Medica-reeks). 212 bl., fig., tabellen. Bohn, Scheltema & Holkema, Deventer 1986. Prijs: ingen. ƒ 45,-.

Het door 16 auteurs geschreven boek bevat hoofdstukken over de neurologische, neurofysiologische, psychische, maatschappelijke, pedagogische en epidemiologische aspecten van epilepsie; ook anticonceptie en zwangerschap worden voortreffelijk en…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties