Insuline en vorming van glycogeen

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1929;73:3601-2