Bevordert insuline de vorming van glycogeen?

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:1231