Instrumentele-variabele-analyse

Klinische praktijk
Anna G.C. Boef
Saskia le Cessie
Olaf M. Dekkers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5481
Abstract

Samenvatting

  • Instrumentele-variabele-analyse is een methode die de laatste tijd vaker wordt gepropageerd om in observationele studies om te gaan met ‘confounding’ en therapeutische effecten te schatten.

  • Een instrumentele variabele is een factor die de behandeling beïnvloedt, maar die niet gerelateerd is aan de prognose van een patiënt.

  • Een goed gekozen instrumentele variabele heeft als theoretisch voordeel dat gemeten en ongemeten verstorende factoren (‘confounders’) geen invloed hebben op de effectschatter.

  • Voorbeelden van instrumentele variabelen die eerder in studies werden gebruikt, zijn regionale verschillen in behandeling en voorschrijfvoorkeur van de arts.

  • Instrumentele-variabele-analyse lijkt voornamelijk mogelijkheden te bieden bij onderzoek in grote groepen patiënten waarbij bij gebruik van andere methoden een aanzienlijke verstoring van het effect door ongemeten factoren wordt verwacht.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centum, afd. Klinische Epidemiologie, Leiden.

Contact drs. A.G.C. Boef (a.g.c.boef@lumc.nl)

Verantwoording

Een instrumentele-variabele-analyse lijkt voornamelijk geschikt voor onderzoek met grote patiëntengroepen, waarbij andere onderzoeksmethoden leiden tot een aanzienlijke verstoring van het effect door ongemeten factoren.
Belangenconflict: geen. Financiële ondersteuning: dit artikel is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van ZonMw (subsidienummer 152002040).
Aanvaard op 31 oktober 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Anna G.C. Boef ICMJE-formulier
Saskia le Cessie ICMJE-formulier
Olaf M. Dekkers ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Methodologie van onderzoek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties