Inhalatiemedicatie: niet alleen voorschrijven, ook voordoen!

In het kort
18-11-2010
Shailin Gajadin en Bernt van den Blink

Waarom dit onderzoek?

Een verkeerde inhalatietechniek komt bij het gebruik van inhalatiemedicatie veel voor en vermindert het beoogde effect bij de behandeling van astma en chronisch obstructief longlijden (COPD).

Onderzoeksvraag

Welke patiëntkarakteristieken en toedieningsvormen van inhalatietherapie hangen samen met een verkeerde inhalatietechniek?

Hoe werd dit onderzocht?

De inhalatietechniek van 156 patiënten met astma en COPD werd gescoord met behulp van video-opnames volgens een eerder ontwikkelde en gevalideerde methode, en onderzocht op samenhang met patiëntkenmerken en de gebruikte toedieningsvormen van inhalatiemedicatie.1 De onderzochte toedieningsvormen van inhalatiemedicatie betrof dosisaerosolen, met en zonder voorzetkamer, poederinhalatoren met losse capsules en voorgevulde inhalatoren, die meer dan één dosis bevatten.

Belangrijkste resultaten

40% van de patiënten maakte minimaal 1 essentiële fout bij het gebruik van inhalatiemedicatie. De kans op het maken van fouten was het grootst bij patiënten die geen instructie kregen voor de inhalatietechniek of gebruik maakten van meer dan 1 soort toedieningsvorm. Het gebruik van een dosisaerosolinhalator of een poederinhalator met losse capsules ging gepaard met de meeste fouten in inhalatietechniek, het gebruik van voorgevulde poederinhalatoren met de minste fouten.

Consequenties voor de praktijk

Inhalatietherapie dient gepaard te gaan met adequate inhalatieinstructie, bijvoorbeeld door een gespecialiseerd verpleegkundige. Bij het voorschrijven van meerdere soorten inhalatiemedicatie heeft het de voorkeur 1 toedieningsvorm toe te passen. Voor het kiezen van een geschikte toedieningsvorm voor patiënten met COPD vormen de aanbevelingen in de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van COPD’ een goede leidraad.2 Bij gelijke geschiktheid van verschillende toedieningsvormen lijkt een voorgevulde poederinhalator een goede keuze.

Literatuur

  1. Predictors of Incorrect Inhalation Technique in Patients with Asthma or COPD: A Study Using a Validated Videotaped Scoring Method. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery 2010;23:1-6. Medline

  2. Richtlijn diagnostiek en behandeling van COPD. CBO; Utrecht: 2010. link