Inhalatieglucocorticoïden en gedragsveranderingen bij kinderen

Klinische les
19-06-2012
Nancy Broos, Tjalling W. de Vries en Eric J. Duiverman

Dames en Heren,

Gedragsveranderingen, waaronder hyperactiviteit, agressiviteit, labiliteit en prikkelbaarheid, kunnen optreden bij gebruik van inhalatieglucocorticoïden, de geneesmiddelen van eerste keuze bij de onderhoudsbehandeling van astma. Vooral kinderen zijn gevoelig voor het optreden van deze bijwerkingen. De medicatiegerelateerde gedragsveranderingen zijn reversibel; bij het staken van het medicijn of het verlagen van de dosis verdwijnen ze weer. Het tijdig herkennen van deze bijwerking kan problemen in de thuis- en schoolsituatie en onnodig diagnostisch onderzoek voorkomen.1-3 In deze klinische les presenteren wij 2 casussen die illustreren dat alertheid op dit ongewenste effect van inhalatieglucocorticoïden van belang is.

Patiënt A, een jongen van 7 jaar, had vanaf zijn geboorte eczeem, dat de huisarts met succes behandelde. Vanaf de leeftijd van 3 jaar had hij regelmatig perioden van kortademigheid met piepen waarvoor hij salbutamol gebruikte. Van de salbutamol ervaarde hij geen bijwerkingen. Aangezien de klachten vaker optraden, schreef de huisarts een inhalatieglucocorticoïd voor (fluticason 125 ...