‘Ingesproken animatie werkt het beste’

Lucas Mevius
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2480

‘Een gesproken animatie is de beste manier om complexe informatie over gezondheid over te brengen aan mensen met lage gezondheidsvaardigheden’, concluderen Corine Meppelink en collega’s van de UvA en het UMCG (J Med Internet Res. 2015;17(1):e11).

Meppelink et al. schrijven in hun inleiding dat er behoefte is aan online-informatie die begrijpelijk is voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden oftewel ‘health literacy’: informatie vinden, begrijpen en gebruiken. Animaties zouden uitkomst kunnen bieden.

De auteurs voerden daarom een online-experiment uit onder 55-plussers. De 231 deelnemers vulden eerst een vragenlijst in over medische kennis, en kregen daarna informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker, onder andere over poliepen, risico’s, opsporing en de ontlastingstest. De onderzoekers gebruikten 4 verschillende manieren om deze informatie over te brengen: geschreven tekst in combinatie met plaatjes of professionele animaties, of gesproken tekst met plaatjes of animaties. Daarna testten de onderzoekers met korte enquêtes of de boodschap overgebracht was en wat de deelnemers ervan vonden.

Mensen met lage gezondheidsvaardigheden herinnerden zich de gesproken tekst beter dan geschreven informatie, en ook hun houding ten opzichte van de ingesproken boodschap was positiever. In deze groep zorgden gesproken animaties voor een beter onthouden dan animaties met geschreven tekst. Na het zien van een gesproken animatie herinnerden mensen met een lage health literacy evenveel informatie als mensen met een hoge literacy, terwijl bij de andere 3 manieren de mensen met hoge gezondheidsvaardigheden de boodschap beter onthielden.

‘Gesproken animaties kunnen de informatieverwerkingskloof tussen mensen met hoge en lage gezondheidsvaardigheden wellicht overbruggen’, schrijven de auteurs.

Gerelateerde artikelen

Reacties