Informatie kinkhoestaangifte

Onderzoek
H. Bijkerk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:833-4

Inleiding

Zie ook de artikelen op bl. 819, 821 en 828.

Hoewel Nederland kan bogen op een van de hoogste entpercentages in de wereld, is het aantal aangegeven gevallen van kinkhoest sterk toegenomen. Deze entpercentages (3 x DKTP) zijn voor kinderen geboren in 1981-1984 steeds 97 geweest; het voorlopige percentage voor 1985 is 96. De aantallen jaarlijks aangegeven patiënten met kinkhoest waren in de periode 1981-1986 respectievelijk 50, 80, 200, 534, 1522 en 2159. Deze discrepantie is in een werkgroep van de Beraadsgroep Immunisatie van de Gezondheidsraad uitvoerig besproken. Hoewel de werkgroep van mening is, dat er voldoende aanwijzingen zijn dat in ons land Bordetella pertussis endemisch voorkomt, laten de hoge jaarlijkse incidenties zich ogenschijnlijk niet goed rijmen met de hoge percentages DKTP-entingen. Deze hoge entpercentages hebben er ongetwijfeld toe bijgedragen, dat kinkhoest als primaire doodsoorzaak nog maar zelden wordt vermeld: vier gevallen in de periode 1970-1985 (2 in…

Auteursinformatie

Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid, afd. Infectieziekten, Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk.

Dr.H.Bijkerk.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties