'Inflammometrie' met stikstofmonoxide in uitademingslucht: een nieuw onderzoek bij longaandoeningen

Klinische praktijk
M.W.H. Pijnenburg
Q. Jöbsis
J.C. de Jongste
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:946-50
Abstract

Samenvatting

- Het gas stikstofmonoxide (NO) wordt in verhoogde mate geproduceerd bij ontstekingsreacties en kan worden aangetoond in uitademingslucht.

- De NO-fractie in uitademingslucht (FeNO) is verhoogd bij patiënten met astma en verlaagd bij een aantal andere longaandoeningen, zoals cystische fibrose en primaire ciliaire dyskinesie.

- FeNO kan snel, non-invasief en reproduceerbaar worden gemeten: direct als de patiënt na een diepe inademing met constante, lage stroomsnelheid uitademt in de NO-meetapparatuur of indirect als uitademingslucht is opgevangen in een NO-inert reservoir.

- Verstorende factoren zijn contaminatie van ingeademde lucht met NO uit de buitenlucht en contaminatie van de uitgeademde lucht met NO die is geproduceerd in de paranasale sinussen en de neus.

- Tot de mogelijke toepassingen van FeNO-meting als nieuwe longfunctietest behoren vooral diagnostiek bij chronische luchtwegklachten en mogelijk sturing van anti-inflammatoire therapie bij astma of andere luchtwegaandoeningen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde/Kinderlongziekten, Dr. Molewaterplein 60, 3015 GJ Rotterdam.

Mw.M.W.H.Pijnenburg, kinderarts; prof.dr.J.C.de Jongste, kinderarts-pulmonoloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde/Kinderlongziekten, Maastricht.

Dr.Q.Jöbsis, kinderarts-pulmonoloog.

Contact prof.dr.J.C.de Jongste

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties