Inductie van spermatogenese bij hypogonadotroop hypogonadisme door middel van pulsatiele LHRH-toediening

Onderzoek
H.A. Delemarre-van de Waal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2330-3
Abstract

Samenvatting

Bij mannelijke patiënten met hypogonadotroop hypogonadisme kan ontwikkeling van de testes verkregen worden door middel van pulsatiele toediening van LHRH. De resultaten bij 29 behandelde patiënten worden beschreven. De duur van de behandeling was gemiddeld 53 weken en leidde bij alle patiënten tot een toename van de plasmaspiegels van LH, FSH en testosteron, en tot een toename van het testisvolume. Bij 22 patiënten kwam de spermatogenese op gang. De LHRH-behandeling induceert de gonadotrofinensecretie en daarmee testiculaire steroïdgenese. Hierdoor komt de virilisatie op gang. Verder ontwikkelen zich, onder invloed van met name het FSH, de tubuli met daarbij de spermatogenese. Fertiliteit kan dan worden bereikt.

Geconcludeerd wordt dat pulsatiele LHRH-therapie een geschikte methode is om de ontwikkeling van de testes, inclusief de spermatogenese, te induceren. Wanneer de spermatogenese is geïnitieerd, kan HCG-therapie deze ontwikkeling in stand houden en zelfs verbeteren.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Contact Mw.dr.H.A.Delemarre-van de Waal, kinderarts

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties