Hormonale aspecten van normale en gestoorde spermatogenese

Klinische praktijk
B.C.J.M. Fauser
R. Rolland
J.M.J. Dony
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:486-9

Inleiding

Ondanks toegenomen kennis van de hormonale mechanismen die de menselijke voortplanting reguleren, laat het inzicht in het ontstaan van verminderde mannelijke vruchtbaarheid nog veel te wensen over.1 In schril contrast met de situatie bij de vrouw komen duidelijk hormonale afwijkingen als oorzaak van een gestoorde spermatogenese zelden voor.

Idiopathische oligozoöspermie wordt gedefinieerd als een verminderde zaadkwaliteit (verlaagd aantal spermatozoa) zonder dat bij anamnese of onderzoek duidelijk andere afwijkingen gevonden kunnen worden.2 Een eenmalige bepaling in perifeer bloed van het gehalte aan luteïniserend hormoon (LH), dat de testiculaire androgeenproduktie stimuleert, en van gehalte aan testosteron (T), – als het meest belangrijke testiculaire androgeen – laat in deze groep in het algemeen geen afwijkingen zien,3 hoewel sommigen melding maken van een licht verhoogd LH en een licht verlaagd T-gehalte.45 Aan een verhoogde spiegel van follikelstimulerend hormoon (FSH) wordt in het algemeen een belangrijke prognostische betekenis toegekend…

Auteursinformatie

Sint Radboudziekenhuis, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Dr.B.C.J.M.Fauser (thans: Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Rotterdam), prof.dr.R.Rolland en dr.J.M.J.Dony, gynaecologen.

Contact prof.dr.R.Rolland

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties