Indienen van manuscripten alleen elektronisch via Editorial Manager

Opinie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2249
Abstract

De tijd dat auteurs hun artikelen uitgetypt en in viervoud aan het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde aanboden, ligt nog niet ver achter ons. Pas vanaf 1 januari van dit jaar worden uitsluitend manuscripten in behandeling genomen die digitaal, dat wil zeggen per e-mail, zijn aangeleverd. Voor het redactiesecretariaat betekent dit echter nog steeds veel handmatig werk, met regelmatig terugkerende ‘subroutines’. Dit draagt er mede aan bij dat de tijd tussen het indienen van een manuscript en de eindbeoordeling in veel gevallen te lang is.

Aan deze voor een modern tijdschrift ongewenste situatie komt nu een eind. Met de invoering van het internationaal gerenommeerde softwareprogramma Editorial Manager (versie 6.1) zetten wij een nieuwe en belangrijke stap in de digitale ontwikkeling van ons tijdschrift. Vanaf 11 oktober 2008 kan een manuscript alleen nog ingediend worden in Editorial Manager, hetzij rechtstreeks (www.editorialmanager.com/ntvg), hetzij via onze eigen website (www.ntvg.nl). Om toegang te krijgen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties