Import dermatologie.

Media
W.R. Faber
B. Naafs
W.A. van Vloten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1928

W.R.Faber en B.Naafs, Import dermatologie. 168 bl., fig., tabellen. Gastmann Wichersstichting, Vreeland 1995. ISBN 90-9008798-2. Prijs: geb. ƒ 95,- (excl. ƒ 6,- verzendkosten; over te maken op gironummer 954761 t.n.v. de Gastmann Wichers-stichting te Vreeland).

Dit boek geeft een rijk en kleurig geïllustreerd beeld van de vele dermatologische ziektebeelden waarmee men in…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties