Granuloma inguinale (donovanosis): waakzaamheid blijft geboden

Klinische praktijk
H.J.H. Engelkens
P.L.A. Niemel
H.E. Menke
E. Stolz
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:396-9

Inleiding

Granuloma inguinale (GI), een chronische, potentieel destructieve aandoening wordt gerekend tot de klassieke seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA), te zamen met gonorroe, syfilis, ulcus molle en lymphogranuloma venereum. Evenals ulcus molle en lymphogranuloma venereum is GI een zeldzame uitheemse (import)ziekte in Nederland (tabel 1). Aangenomen wordt dat GI wordt overgedragen via seksueel verkeer. Ook niet-seksuele overdracht wordt echter voor mogelijk gehouden. Seksuele partners worden dikwijls niet geïnfecteerd en de ziekte wordt dan ook beschouwd als matig besmettelijk.1 De precieze overdrachtswijze is vooralsnog onduidelijk.

De meeste patiënten zijn seksueel actieve mannen. Een reservoir in het dierenrijk is nooit aangetoond. Tot op heden is het niet eenvoudig gebleken om de ziekteverwekker, Calymmatobacterium granulomatis, een Gram-negatieve, facultatief intracellulair gelokaliseerde, gekapselde bacterie,2 in kweek te brengen.134 Helaas is geen proefdiermodel voorhanden, zodat onderzoek sterk wordt bemoeilijkt.

In de gematigde klimaatzones van Europa en de Verenigde Staten is GI…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt en Erasmus Universiteit, afd. Dermatologie en Venereologie, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

H.J.H.Engelkens, assistent-geneeskundige; Dr.P.L.A.Niemel (voormalig hoofd Dermatologische Dienst, Paramaribo, Suriname) en prof. dr.E.Stolz, dermato-venereologen.

St. Franciscus Gasthuis, afd. Dermatologie en Venereologie, Rotterdam.

Dr.H.E.Menke, dermato-venereoloog.

Contact H.J.H.Engelkens

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties