Immuunhemolytische anemie door diclofenac: gelijktijdig voorkomen van erytrocytaire auto-antistoffen en geneesmiddelafhankelijke antistoffen

Nieuws
J.A.E. Somers
J.Ph.H.B. Sybesma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1254

Diclofenac, een veelgebruikte niet-steroïde ontstekingsremmer, is slechts in enkele gevallen in verband gebracht met het optreden van hemolytische anemie. Salama et al. beschrijven de klinische gegevens en de laboratoriumbevindingen van patiënten bij wie zich een anemie ontwikkelde na diclofenacgebruik.1

De 17 beschreven patiënten werden in een periode van 5…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties