Immunology.

Media
J. Kuby
J.W.M. van der Meer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:52

J.Kuby, Immunology. 585 bl., fig., tabellen. Freeman and Company, Oxford 1992. ISBN 0-7167-2257-7. Prijs: geb. £ 19,95.

Het boek van Kuby over immunologie is een buitengewoon fraai uitgegeven leerboek. Met duidelijke schematische tekeningen die veelal uit publikaties (originele artikelen, overzichtsartikelen en boeken) van anderen zijn overgenomen en vervolgens in een…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties