Clinical immunology.

Media
J. Bradley
J. McCluskey
R.J.M. ten Berge
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:48

Clinical immunology. Onder redactie van J.Bradley en J.McCluskey. 572 bl., fig., tabellen. Oxford University Press, Oxford 1997. ISBN 0-19-262518-7. Prijs: geb. ƒ 174,25.

Dit boek onder redactie van Bradley en McCluskey, geschreven door immunologen, algemeen specialisten en orgaanspecialisten, is afkomstig uit Australië. In Australië wordt de klinische immunologie al jaren erkend…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties