Immunobiology.

Media
C.A. Janeway
P. Travers
M. Walport
M.J. Shlomchik
R.J.M. ten Berge
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1248

C.A.Janeway, P.Travers, M.Walport en M.J.Shlomchik, Immunobiology. The immune system in health and disease. 6e herziene druk. 823 bl., fig., tabellen. Incl. cd-rom. Garland Science, New York 2005. ISBN 0-4430-7310-4. Prijs: ingen. € 65,30.

Drie jaar na de 5e druk is het nu de eerste keer dat dit inmiddels bekende leerboek verschijnt…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties