Basic immunology

Media
A.K. Abbas
A.H. Lichtman
R.J.M. ten Berge
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:935-6

A.K.Abbas en A.H.Lichtman, Basic immunology. Functions and disorders of the immune system. 2e druk. 322 bl., fig., tabellen. Saunders, Philadelphia 2005. ISBN 0-7216-0241-X. Prijs: ingen. € 46,59.

Het gaat hier om de tweede druk van een handzaam, beknopt immunologieboek voor medisch studenten.

De nadruk ligt op cellulaire interacties die in…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties