Illusie van maakbaarheid

Toosje Valkenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:B2081

Prinsjesdag. Triomfantelijk kraait VWS victorie want alle belangrijke partijen hebben hun IZA getekend. Dat de Landelijke Huisartsen Vereniging niet heeft getekend is een pijnlijk detail.

‘Waar gaan we naartoe: passende zorg en ondersteuning, samen met de patiënt, op de juiste plek en met de nadruk op gezondheid’, stelt het IZA…

Auteursinformatie

Toosje Valkenburg is huisarts in de Bilt en zet zich in voor Dappere Dokters en optimale zorg. Zij is een van de 5 vaste columnisten van het NTvG.

Contact T. Valkenburg (tvalkenburg@ghcdebilt.nl)

Gerelateerde artikelen

Reacties