Idiopathische facialis parese: wel of geen antivirale middelen naast steroïden?

Nieuws
P. Merkus
C.R. Leemans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A1238

Waarom dit onderzoek?

Een idiopathische nervus facialis parese (Bellse parese) komt 20-30 keer per 100.000 inwoners voor. De gebruikelijke behandeling is een korte kuur met steroïden, zoals deze ook wordt geadviseerd in de ‘CBO Richtlijn Idiopathische Perifere Aangezichtsverlamming, 2009’. Het is onduidelijk of antivirale middelen een extra effect hebben bij…

Auteursinformatie

Contact (cr.leemans@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

In bovengenoemd stukje is m.i. een fout geslopen: de tekst in de CBO-richtlijn (p.49) luidt: AANBEVELING Indien een patiënt met een idiopathische perifere aangezichtsverlamming zich presenteert binnen 72 uur na het ontstaan, wordt bij patiënten bij wie het oog niet meer sluit (HB-graad IV en hoger) aanbevolen te starten met corticosteroïden. Dit kan bestaan uit 2 maal daags 25 mg prednison gedurende 10 dagen of 1 mg/kg prednison gedurende 7 dagen. Op basis van het beschikbare bewijs kan er geen uitspraak worden gedaan over het toevoegen van antivirale medicatie aan de behandeling bij patiënten met IPAV. Wanneer bij een patiënt met IPAV de verdenking bestaat op de aanwezigheid van zoster sine herpete kan het gebruik van valaclovir of famciclovir gerechtvaardigd zijn. In het artikeltje staat: "Bij alle andere gradaties van de facialisparese worden alleen steroÏden geadviseerd. Dit is dus met elkaar in tegenspraak.

Peter J. Koehler, neuroloog, Atrium Medisch Centrum Heerlen

De opmerking van collega Koehler is terecht. Het is in overleg met de richtlijncommissie nogmaals bestudeerd. Het is echter niet in tegenspraak. Dit artikel gaat immers om de toegevoegde waarde van antivirale middelen en niet over wanneer er steroïden moeten worden gegeven. Wij benadrukken dus de klemtoon op de woorden ‘alleen steroiden’. Kortom de laatste zin zou moeten zijn: “Bij overwegen van behandelen bij andere gradaties van de facialisparese worden alleen steroÏden geadviseerd.” Hieronder de textuele passage waarop wij dit baseren, waarbij de richtlijncommissie zich op het standpunt steld dat dit ‘bewijs’ zeer matig is. Voor de compleetheid had ‘bij verdenking van zoster sine herpete antivirale middelen overwegen’ nog genoemd kunnen worden, maar leek ons erg verwarrend worden (p. 48). Niveau 2 Mogelijk vergroot het toevoegen van valaciclovir/famciclovir aan prednison de kans op volledig herstel van IPAV bij patienten met een HB score V of VI. (B. Hato, 2007; B. Hato, 2003; B. Minnerop, 2008).

Paul Merkus, KNO-arts, VU medisch centrum, Amsterdam