Identificatie van slachtoffers van een ramp

Klinische praktijk
Hans H. de Boer
Ate D. Kloosterman
Arie G. de Bruijn
George J.R. Maat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8483
Abstract

Samenvatting

  • De identificatie van de slachtoffers van een ramp is belangrijk voor de nabestaanden, om een akte van overlijden op te stellen en voor eventueel forensisch onderzoek.
  • In Nederland worden slachtoffers geïdentificeerd door gespecialiseerde leden van het Landelijk Team Forensische Opsporing.
  • Tijdens het identificatieproces worden ante-mortem-gegevens verzameld, waaronder specifieke medische kenmerken van het slachtoffer, en het DNA-profiel van slachtoffer en familieleden.
  • De arts van het slachtoffer kan een belangrijke rol spelen bij het ante-mortem-onderzoek vanwege diens kennis over medische persoonskenmerken, en over de eventuele beschikbaarheid van spijtmonsters voor DNA.
  • De ante-mortem-gegevens worden vergeleken met gegevens van het post-mortem-onderzoek. Voor een definitieve identificatie moet van een stoffelijk overschot ten minste 1 primair identiteitskenmerk – het huidlijstenpatroon, het DNA-profiel of de gebitsstatus – worden vastgesteld.
Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Pathologie, Amsterdam.

Dr. H.H. de Boer, patholoog in opleiding (tevens: arts-antropoloog, Landelijk Team Forensische Opsporing).

Universiteit van Amsterdam, faculteit Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica, Amsterdam.

Prof.dr. A.D. Kloosterman, gerechtelijk deskundige (tevens: Nederlands Forensisch Instituut, Den Haag).

Koninklijke Marechaussee, Brigade Recherche, Den Haag.

A.G. de Bruijn, commissaris van politie (tevens: operationeel hoofd, Landelijk Team Forensische Opsporing).

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Anatomie en Embryologie, Leiden.

Prof.dr. G.J.R. Maat, fysisch antropoloog (tevens: arts-antropoloog, Landelijk Team Forensische Opsporing).

Contact dr. H.H. de Boer (h.h.deboer@amc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Hans H. de Boer ICMJE-formulier
Ate D. Kloosterman ICMJE-formulier
Arie G. de Bruijn ICMJE-formulier
George J.R. Maat ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties