ICMJE

Opinie
Peter W. de Leeuw
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B457

artikel

In 1979 streek een aantal hoofdredacteuren van medische tijdschriften neer in de Canadese stad Vancouver. Voor de gelegenheid noemde men zich de Vancouver-groep en het doel was om een document op te stellen met uniforme regels voor het indienen van een manuscript. Het was de tijd waarin secretaressen artikelen nog moesten uittypen en elk tijdschrift zijn eigen regels had, bijvoorbeeld met betrekking tot de literatuurverwijzingen. De Vancouver-groep wilde het auteurs daarom makkelijker maken door uniforme voorschriften te formuleren. Het betreffende document is in de loop der jaren diverse malen aangepast en inmiddels is ook de naam van de groep veranderd in ‘International Committee of Medical Journal Editors’ (ICMJE). De huidige versie van de uniforme voorschriften is te vinden op www.icmje.org. De groep, waartoe ook dit tijdschrift behoort, is verder gegaan en heeft in de tweede fase van haar bestaan definities opgesteld voor goed auteur- en redacteurschap. In de daaropvolgende fase kreeg het werk van de commissie een meer politiek karakter. Dit resulteerde in de verplichte trialregistratie. Dat betekent dat tijdschriften die de ICMJE-uitgangspunten onderschrijven, geen resultaten zullen publiceren van trials die niet voor het begin van het onderzoek via één van de daartoe erkende registratiebureaus zijn aangemeld. Onlangs vierde de ICMJE in Londen haar 30-jarig bestaan en bij die gelegenheid werd een nieuw gebied geïdentificeerd waarop de commissie actief zou moeten zijn. Dit betreft de maatschappelijke invloed die medische tijdschriften hebben. Hoezeer ook onderkend moet worden dat sommige onderzoekers wetenschap alleen om de wetenschap beoefenen of (vaker nog) ter meerdere glorie van zichzelf, feit is dat het resultaat van medisch onderzoek zo snel mogelijk en op een eerlijke, betrouwbare wijze publiek gemaakt moet worden. Medische wetenschap dient namelijk vooral een maatschappelijk doel en medische tijdschriften dragen een grote verantwoordelijkheid bij de verspreiding van de verkregen kennis. Het blijkt echter dat het vertrouwen van het publiek en de arts in eerlijke berichtgeving op allerlei niveaus geschonden wordt. In de komende periode zal de ICMJE, en dus ook dit tijdschrift, werken aan een code om te proberen dit probleem in te dammen. Wij zullen u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen op dit terrein.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties