Hypertoon zout niet beter dan fysiologisch zout bij neurotraumapatiënten

Onderzoek
Pieter Joosse
Carel Goslings
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2969

Waarom dit onderzoek?

Hersenletsel ten gevolge van stomp trauma gaat gepaard met een hoge morbiditeit en mortaliteit. De behandeling is gericht op het beperken van secundaire hersenschade door het waarborgen van adequate cerebrale perfusie en het voorkómen van intracraniële drukverhoging. Eerdere onderzoeken in diermodellen en bij neurotraumapatiënten hebben aangetoond dat…

Auteursinformatie

Contact (j.c.goslings@amc.nl)

Ook interessant

Reacties