Hyperthyreoïdie en een onverwachte molazwangerschap

molaweefsel
Marjolein M. van den Tweel
Frédérique M. van Dunné
Solrun Johansson-Vidarsdóttir
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6976
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een molazwangerschap is een zeldzame vorm van zwangerschap die voorkomt bij 1 op de 1000-1500 zwangerschappen. Bij een molazwangerschap wordt een zeer grote hoeveelheid zwangerschapshormoon (hCG) geproduceerd, dat een moleculaire structuur heeft die lijkt op die van thyroïdstimulerend hormoon (TSH). Door de sterk verhoogde hCG-concentratie kan hyperthyreoïdie ontstaan.

Casus

Een 23-jarige vrouw kwam bij de huisarts met sinds enkele weken toenemende malaise, misselijkheid en braken. De urinezwangerschapstest was negatief. Er bleek sprake van ernstige hyperthyreoïdie. Na verwijzing werd een molazwangerschap gediagnosticeerd. Daarbij was de hCG-concentratie in het bloed 1,7 miljoen IU/l. De patiënte werd kortdurend met medicatie behandeld vanwege de hyperthyreoïdie, waarna zij een curettage onderging. De hCG-concentratie daalde na curettage onvoldoende, waarop een ‘gestational trophoblastic neoplasia’ werd vastgesteld. Zij herstelde hiervan volledig na behandeling met methotrexaatkuren.

Conclusie

Door een molazwangerschap kan een ernstige hyperthyreoïdie optreden. Een zwangerschapstest kan negatief zijn, doordat de hCG-concentratie te hoog is om gedetecteerd te kunnen worden met een urinetest. Tijdige herkenning en behandeling met een curettage is belangrijk, aangezien een molazwangerschap en hyperthyreoïdie gepaard kunnen gaan met ernstige complicaties.

Auteursinformatie

Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag. Afd. Gynaecologie: drs. M.M. van den Tweel, aios; dr. F.M. van Dunné, gynaecoloog. Afd. Interne Geneeskunde: dr. S. Johansson-Vidarsdóttir, internist.

Contact F.M. van Dunné (f.van.dunne@haaglandenmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Marjolein M. van den Tweel ICMJE-formulier
Frédérique M. van Dunné ICMJE-formulier
Solrun Johansson-Vidarsdóttir ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties