Hypercalciëmie en maligniteiten; pathogenese, differentiaaldiagnose en behandeling

Klinische praktijk
P.H.Th.J. Slee
H.P.F. Koppeschaar
J.W.R. Nortier
J.A. Raymakers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1243-7

Bij gezonde volwassenen bestaat er in botweefsel een evenwicht tussen botaanmaak en -afbraak: dagelijks wordt ongeveer 5 mmol calcium uit bot geresorbeerd en slaat een gelijke hoeveelheid tijdens botvorming in het bot neer. De twee cellen die bij botomvorming een belangrijke rol spelen, de osteoblast en de osteoclast, zijn afkomstig van verschillende stamcellen: de osteoblast is afkomstig van stromacellen uit beenmerg en periost, de osteoclast van hemopoëtische stamcellen. Osteoblasten en osteoclasten staan in contact met elkaar door lokaal geproduceerde cytokinen en andere factoren. Osteoclastische botresorptie wordt gereguleerd door hormonen (parathyreoïdaal hormoon (PTH), 1,25-dihydroxyvitamine D (1,25-(OH)2D) en calcitonine), lokale factoren (cytokinen: interleukine-1, interleukine-6, tumornecrosisfactor ?) en factoren die direct op de osteoclast aangrijpen (bijv. retinoïnezuur en procathepsin D). Van belang is dat de doelcel van veel factoren met botresorberende activiteit eerder de osteoblast is dan de osteoclast en dat botresorptie tot stand komt door (onopgehelderde) factoren die de vorming…

Auteursinformatie

St.Antonius Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein.

Dr.P.H.Th.J.Slee, internist.

Academisch Ziekenhuis, Utrecht.

Afd. Endocrinologie: dr.H.P.F.Koppeschaar, internist.

Afd. Interne Geneeskunde: dr.J.A.Raymakers, internist.

Diakonessenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Utrecht.

Dr.J.W.R.Nortier, internist.

Contact dr.P.H.Th.J.Slee

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties