Infectie met bij een asplene patiënt

Huisdieren zijn een risico voor patiënten zonder milt

Klinische praktijk
Renate I. Claassen
Claudia Savelkoul
M.A. (Ries) Schouten
Dave H.T. Tjan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D240
Abstract

Dames en Heren,

De milt speelt een belangrijke rol in de afweer tegen infecties. Bij patiënten zonder milt of met een functionele asplenie kunnen bacteriën met een kapsel zich ongestoord vermenigvuldigen, met een infectie als gevolg. Dergelijke infecties kunnen zich binnen uren tot dagen ontwikkelen tot een ernstige sepsis met multiorgaanfalen en sterfte. In deze klinische les schetsen wij het risico op infecties voor de asplene patiënt bij contact met huisdieren en de maatregelen om deze infecties te voorkómen.

Infecties met gekapselde bacteriën kunnen bij patiënten met asplenie in korte tijd leiden tot een ernstige sepsis met multiorgaanfalen. Dit syndroom wordt post-splenectomiesepsis genoemd. Onschuldig contact met dieren kan de aanleiding voor zo’n infectie zijn, maar wordt anamnestisch vaak niet gemeld. Daardoor kan het lang duren voordat de juiste behandeling wordt ingesteld, zoals blijkt uit de volgende ziektegeschiedenis. Patiënten met asplenie moeten dus voorgelicht worden over het risico van contact met…

Auteursinformatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. R.I. Claassen, aios.

Afd. Intensive Care: drs. C. Savelkoul, anios; drs. D.H.T. Tjan, anesthesioloog-intensivist..

Afd. Medisch Microbiologisch Laboratorium: dr. M.A. Schouten, arts-microbioloog.

Contact drs. R.I. Claassen (interneaaclaassenr@zgv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Renate I. Claassen ICMJE-formulier
Claudia Savelkoul ICMJE-formulier
M.A. (Ries) Schouten ICMJE-formulier
Dave H.T. Tjan ICMJE-formulier
Preventie van ernstige infecties bij asplenie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties