Huisartsenzorg voor transgender en genderdiverse personen

Intersex Inclusive Pride-vlag
Franklin Maidman
Carien van Rijn
Ru Pothoven
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7977
Abstract

Zowel in de maatschappij als in het zorgsysteem ontstaat er meer ruimte voor genderdiversiteit. Wat is de rol van de huisarts in de zorg voor transgender en genderdiverse personen?

Samenvatting

Met de toenemende vraag naar transgenderzorg komt vrijwel elke huisarts hiermee in aanraking. De zorgvraag van transgender en genderdiverse personen wordt vaak beantwoord met een verwijzing naar een genderpoli, waar de wachttijden kunnen oplopen tot drie jaar. Het is belangrijk te begrijpen dat de zorgbehoefte breder is dan hormonale of chirurgische behandelingen. Een deel van de zorgbehoefte blijkt namelijk binnen de reikwijdte van de huisartsgeneeskundige zorg te vallen, bijvoorbeeld ondersteuning bij cyclusregulatie. Momenteel wordt deze zorg niet geboden totdat een patiënt in beeld is bij de genderpoli. In dit artikel voorzien wij huisartsen van hulpmiddelen bij de ondersteuning van transgender en genderdiverse personen. Het is niet het doel dat de huisarts fungeert als oplossing voor wachttijdproblemen of als vervanging, maar om aandacht te besteden aan de zorgbehoeften op het gebied van huisartsgeneeskunde bij deze groep patiënten.

Auteursinformatie

F. Maidman, huisarts en aspirant-lid NHG-expertgroep Seksuele Gezondheid. Patiëntenorganisatie Transvisie, Zeist: C. van Rijn, coördinator belangenbehartiging; R. Pothoven, lid bestuur.

Contact F. Maidman (huisarts.maidman@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Peter Leusink, huisarts en seksuoloog NVVS, gaf waardevol commentaar op eerdere versie van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Franklin Maidman ICMJE-formulier
Carien van Rijn ICMJE-formulier
Ru Pothoven ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties