Rechtvaardige fertiliteitszorg voor transgender personen

Illustratie van een sleutelring met alle geslachten eraan
Anke J.M. Oerlemans
Laura Spinnewijn
Verna A.A.M. Jans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7974
Abstract

Vraag

Wat is rechtvaardige toegang tot geassisteerde voortplanting voor transgender personen?

Achtergrond

Geassisteerde voortplanting

Geassisteerde voortplanting bij transgender en genderdiverse personen is onderwerp van gesprek en debat (tabel). Genderbevestigende hormoonbehandelingen of operaties kunnen de vruchtbaarheid verminderen. Daardoor kunnen transgender personen met een kinderwens zijn aangewezen op fertiliteitspreservatie – het ‘bewaren’ van de vruchtbaarheid door geslachtscellen in te vriezen – of voortplantingstechnieken – al dan niet met eerder gepreserveerde cellen – om een zwangerschap tot stand te brengen. Voorheen lag de focus op de vraag: zouden transgender personen überhaupt van geassisteerde voortplanting gebruik mogen maken?1 Inmiddels is die vraag verschoven…

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen. Afd. IQ Health: dr. A.J.M. Oerlemans en dr. V.A.A.M. Jans, medisch ethici. Afd. Verloskunde & Gynaecologie: drs. L. Spinnewijn, gynaecoloog.

Contact A.J.M. Oerlemans (anke.oerlemans@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Anke J.M. Oerlemans ICMJE-formulier
Laura Spinnewijn ICMJE-formulier
Verna A.A.M. Jans ICMJE-formulier
Dit artikel wordt besproken in#31 Nieuwe antistollingsmedicatie?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties