Huidige inzichten omtrent diagnostiek en behandeling van bacteriële huidinfecties op de kinderleeftijd

Klinische praktijk
J.M.W. Habets
A.P. Oranje
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:2129-32

Bacteriële huidinfecties worden in verreweg de meeste gevallen veroorzaakt door stafylokokken en (of) streptokokken. Daarbij zullen deze micro-organismen zich ter plaatse in de zieke huid vermenigvuldigen.1 De meest voorkomende pyodermieën bij kinderen zijn de impetigo contagiosa en de impetiginisatie bij constitutioneel eczeem.2 In dit artikel worden achtereenvolgens diagnostiek, therapie en nieuwe inzichten besproken van de crusteuze en bulleuze vorm van impetigo contagiosa, ecthyma, folliculitis, furunculose, wervelbad-dermatitis, erysipelas en cellulitis. Op scarlatina (roodvonk), stafylokokkenscarlatina en het ‘staphylococcal scalded skin’-syndroom (SSSS) wordt in het kader van dit artikel niet ingegaan.

Impetigo contagiosa

Impetigo contagiosa kan zich manifesteren als een crusteuze en een bulleuze vorm, waarbij de impetigo crustosa het meeste voorkomt.1 Klinisch kenmerkend zijn de seropurulente crustae op een erythemateuze bodem met als voorkeursplaats het gelaat, met name rond de orificia. De impetigo bullosa daarentegen wordt klinisch gekenmerkt door gemakkelijk te laederen bullae, optredend in een vroeg stadium, gevolgd…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Dermatologie en Venereologie (Kinderdermatologie), Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

J.M.W.Habets en dr.A.P.Oranje, dermato-venereologen.

Contact J.M.W.Habets

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties