De standaard 'Bacteriële huidinfecties' (eerste herziening) van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de dermatologie

Opinie
C.J.G. Sanders
C.A.F.M. Bruijnzeel-Koomen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1604-5
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1602 en 1619.

De eerste herziening van de NHG-standaard ‘Bacteriële huidinfecties’ werd vorig jaar al gepubliceerd.1 In de samenvatting in dit tijdschrift2 worden de belangrijkste aanbevelingen en veranderingen ten opzichte van de versie uit 1998 besproken.3 Van de meest voorkomende huidinfecties worden kort het klinische beeld, mogelijke oorzaken, en therapeutische en preventieve interventies besproken. De onderling zeer verscheiden bacteriële huidinfecties worden onderverdeeld in oppervlakkige en diepe infecties; dit vormt een belangrijke leidraad voor het verdere beleid, waaronder de keuze voor een bepaalde therapie c.q. een specifiek antibioticum. Bij een oppervlakkige bacteriële huidinfectie volstaat doorgaans lokale behandeling, terwijl bij een diepe huidinfectie, eventueel gecompliceerd door koorts of andere systemische ziekteverschijnselen, eerder behandeling met orale antibiotica of chirurgische interventie is geïndiceerd.

meticillineresistente staphylococcus aureus (mrsa)

In Nederland weet men een relatief lage infectiegraad van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) te handhaven, mede door…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Dermatologie en Allergologie, Huispost G02.124, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht.

Hr.drs.C.J.G.Sanders en mw.prof.dr.C.A.F.M.Bruijnzeel-Koomen, dermatologen.

Contact hr.drs.C.J.G.Sanders (c.sanders@umcutrecht.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties