Hormoonbehandeling bij transgenderpersonen

Gezondheidseffecten op de lange termijn
Stand van zaken
29-07-2020
Christel J.M. de Blok, Chantal M. Wiepjes, Nienke M. Nota en Martin den Heijer

Samenvatting

  • Transgenderpersonen ervaren een discrepantie tussen het geslacht waarmee zij geboren zijn en het geslacht waarmee zij zich identificeren.
  • Transgenderpersonen kunnen met geslachtshormonen en geslachtsaanpassende operaties worden behandeld om de uiterlijke kenmerken te krijgen van het geslacht waarmee zij zich identificeren.
  • De behandeling met geslachtshormonen is effectief; het induceert de gewenste lichamelijke kenmerken en verbetert het zelfbeeld.
  • Transvrouwen hebben een hoger risico op een veneuze trombo-embolie, CVA en op een meningeoom ten opzichte van cismannen en cisvrouwen. In vergelijking met cismannen hebben transvrouwen een hoger risico op borstkanker en hebben transvrouwen > 50 jaar een hoger risico op een fractuur.
  • Transmannen hebben een hoger risico op een myocardinfarct dan cisvrouwen. Hun risico op een fractuur is even hoog en hun risico op borstkanker is kleiner dan dat van cisvrouwen.
  • Hoewel de hormoonbehandeling bij transgenderpersonen over het algemeen als veilig wordt beschouwd, moet met name het risico op hart- en vaatziekten bij hen goed worden gemonitord. Daarnaast moeten transgenderpersonen het advies krijgen om deel te nemen aan bevolkingsonderzoek dat op hen van toepassing is.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing