Hormoonbehandeling bij transgenderpersonen

Gezondheidseffecten op de lange termijn
Stand van zaken
29-07-2020
Christel J.M. de Blok, Chantal M. Wiepjes, Nienke M. Nota en Martin den Heijer

Samenvatting

•Transgenderpersonen ervaren een discrepantie tussen het geslacht waarmee zij geboren zijn en het geslacht waarmee zij zich identificeren.

•Transgenderpersonen kunnen met geslachtshormonen en geslachtsaanpassende operaties worden behandeld om de uiterlijke kenmerken te krijgen van het geslacht waarmee zij zich identificeren.

•De behandeling met geslachtshormonen is effectief; het induceert de gewenste lichamelijke kenmerken en verbetert het zelfbeeld.

•Transvrouwen hebben een hoger risico op een veneuze trombo-embolie, CVA en op een meningeoom ten opzichte van cismannen en cisvrouwen. In vergelijking met cismannen hebben transvrouwen een hoger risico op borstkanker en hebben transvrouwen > 50 jaar een hoger risico op een fractuur.

•Transmannen hebben een hoger risico op een myocardinfarct dan cisvrouwen. Hun risico op een fractuur is even hoog en hun risico op borstkanker is kleiner dan dat van cisvrouwen.

•Hoewel de hormoonbehandeling bij transgenderpersonen over het algemeen als veilig wordt beschouwd, moet met name het risico op hart- en vaatziekten bij hen goed worden gemonitord. Daarnaast moeten transgenderpersonen het advies krijgen om deel te nemen aan bevolkingsonderzoek dat op hen van toepassing is.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing