Gezondheidseffecten op de lange termijn

Hormoonbehandeling bij transgenderpersonen

Paarse pilletjes
Christel J.M. de Blok
Chantal M. Wiepjes
Nienke M. Nota
Martin den Heijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4481
Abstract

Toets voor nascholing (verlopen)

Aan dit leerartikel was een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kon verdienen.

Bekijk de toets

Samenvatting

  • Transgenderpersonen ervaren een discrepantie tussen het geslacht waarmee zij geboren zijn en het geslacht waarmee zij zich identificeren.
  • Transgenderpersonen kunnen met geslachtshormonen en geslachtsaanpassende operaties worden behandeld om de uiterlijke kenmerken te krijgen van het geslacht waarmee zij zich identificeren.
  • De behandeling met geslachtshormonen is effectief; het induceert de gewenste lichamelijke kenmerken en verbetert het zelfbeeld.
  • Transvrouwen hebben een hoger risico op een veneuze trombo-embolie, CVA en op een meningeoom ten opzichte van cismannen en cisvrouwen. In vergelijking met cismannen hebben transvrouwen een hoger risico op borstkanker en hebben transvrouwen > 50 jaar een hoger risico op een fractuur.
  • Transmannen hebben een hoger risico op een myocardinfarct dan cisvrouwen. Hun risico op een fractuur is even hoog en hun risico op borstkanker is kleiner dan dat van cisvrouwen.
  • Hoewel de hormoonbehandeling bij transgenderpersonen over het algemeen als veilig wordt beschouwd, moet met name het risico op hart- en vaatziekten bij hen goed worden gemonitord. Daarnaast moeten transgenderpersonen het advies krijgen om deel te nemen aan bevolkingsonderzoek dat op hen van toepassing is.
Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam, afd. Endocrinologie (tevens Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie): C.J.M de Blok, MSc, arts-onderzoeker; dr. C.M. Wiepjes, arts-epidemioloog, dr. N.M. Nota, arts-assistent interne geneeskunde; prof.dr. M. den Heijer, internist-endocrinoloog.

Contact M. den Heijer (m.denheijer@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Christel J.M. de Blok ICMJE-formulier
Chantal M. Wiepjes ICMJE-formulier
Nienke M. Nota ICMJE-formulier
Martin den Heijer ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Dank voor dit prachtige overzicht. Ter aanvulling: transvrouwen behouden een -weliswaar kleine - kans op prostaatkanker ondanks androgeenderving en gebruik van oestrogenen. Aangezien prostaatkanker geen deel uitmaakt van bevolkingsonderzoek, zal een arts hier op bedacht moeten zijn conform de richtlijnen bij cismannen. (Deebel NA, Morin JP, Autorino R, Vince R, Grob B, Hampton LJ. Prostate Cancer in Transgender Women: Incidence, Etiopathogenesis, and Management Challenges. Urology. 2017;110:166-171. doi:10.1016/j.urology.2017.08.032)

Peter Leusink, huisarts, seksuoloog NVVS