Hoofdpijn: de dertiende in het dozijn of alarmfase 3?

Klinische praktijk
M.B.M. Ruijs
M.J.J. Prick
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:329-31

Dames en Heren,

Hoofdpijn is een bij de huisarts veel gehoorde klacht. Vaak gaat het om relatief onschuldige aandoeningen, welke in de eerste lijn goed te behandelen zijn. Van belang is dat de huisarts hoofdpijnvormen die voor de patiënt bedreigend zijn tijdig onderkent. Bij acuut optredende hoofdpijn die bovendien gepaard gaat met ernstige neurologische uitvalsverschijnselen, nekstijfheid of epileptische aanvallen, zal onmiddellijk duidelijk zijn dat de situatie ernstig is. Minder bekend is dat ook wanneer de hoofdpijn zich geleidelijker ontwikkelt (in enkele uren tot dagen), er sprake kan zijn van een bedreigende situatie. De hoofdpijn kan, vooral wanneer deze vergezeld gaat van een hoge tot zeer hoge bloeddruk, visusstoornissen of zelfs een gedaald bewustzijn, het eerste symptoom zijn van een hypertensieve encefalopathie. Dit is een zelden voorkomend ernstig klinisch syndroom dat snelle behandeling vereist. Wij willen deze veelal verrassende diagnose aan de handvan 4 ziektegeschiedenissen illustreren.

Patiënt A, een 49-jarige man…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Instituut voor Neurologie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Mw.M.B.M.Ruijs, neuroloog.

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Neurologie, Nijmegen.

Dr.M.J.J.Prick, neuroloog.

Contact mw.M.B.M.Ruijs

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties