Hypertensieve encefalopathie: niet alleen bij zeer hoge bloeddrukwaarden

Klinische praktijk
C.A.C. Wijman
I.S. Beijer
G.W. van Dijk
M.J.N.C. Wijman
J. van Gijn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:969-73
Abstract

Dames en Heren

Hypertensieve encefalopathie wordt gekenmerkt door hoofdpijn, braken, een verlaagd bewustzijn, cognitieve stoornissen, visuele stoornissen en epileptische aanvallen. Beeldvormend onderzoek laat vaak oedeem van de witte stof zien in de achterste gebieden van de grote hersenen.1 Dit zogenaamde reversibele posterieure-leukencefalopathiesyndroom kan optreden bij ernstige hypertensie en daarmee samenhangende stoornissen, zoals eclampsie, nierinsufficiëntie, hemolytisch-uremisch syndroom, trombotische trombocytopenische purpura en acute intermitterende porfyrie.

Het syndroom kan ook optreden zonder ernstige hypertensie, namelijk bij gebruik van immunosuppressiva en van chemotherapeutica, en bij metabole stoornissen.1 2 De genoemde ziekteverschijnselen zijn in beginsel reversibel. Ondanks de karakteristieke klinische verschijnselen en bevindingen bij beeldvormend onderzoek wordt het syndroom niet altijd herkend, zoals wij zullen illustreren aan de hand van 3 ziektegeschiedenissen.

Patiënt A, een 45-jarige man, werd naar de afdeling Neurologie van ons academisch ziekenhuis verwezen voor nadere diagnostiek van corticale blindheid en bewustzijnsdaling. Hij was 6 weken tevoren opgenomen geweest in…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Afd. Neurologie: mw.C.A.C.Wijman, dr.G.W.van Dijk en prof.dr.J.van Gijn, neurologen; mw.I.S.Beijer, assistent-geneeskundige.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Gynaecologie en Verloskunde, Rotterdam.

M.J.N.C.Wijman, gynaecoloog.

Contact dr.G.W.van Dijk (g.w.dijk@neuro.azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties