Honderd jaar orthopedie in Nederland. I. Inleiding

Opinie
J.R. van Horn
J.A.N. Verhaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:997-9
Abstract

Na een oproep in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde kwamen op 1 mei 1898 21 artsen te Amsterdam bijeen om een orthopedische vereniging op te richten. Adrianus Chr.P.Paré (1860-1934), ‘militair orthopaed’ te Arnhem, nam, gesteund door Jan.W.R.Tilanus (1823-1912), specialist in de algemene en militaire chirurgie in het Reinier Gasthuis te Amsterdam, hiertoe het initiatief. Paré meende dat het conservatief orthopedisch handelen bij de algemeen chirurgen onvoldoende tot zijn recht kwam. De orthopeden zouden hiervoor de deskundigen bij uitstek zijn.

Paré werd de eerste voorzitter van de nieuwe vereniging, waarvoor de naam Nederlandsche Orthopaedische Vereeniging (NOV) werd gekozen (figuur). De statuten werden op 22 maart 1899 bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. Volgens deze statuten konden alle artsen lid worden van de NOV ‘die zich met de beoefening van de orthopaedie, mechanotherapie, geneeskundige gymnastiek en massage bezighouden’. Dit gold dus ook voor algemeen chirurgen. Pas in 1947 werd dit gewijzigd en konden…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Orthopedie, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Prof.dr.J.R.van Horn, orthopeed.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd Orthopedie, Rotterdam.

Prof.dr.J.A.N.Verhaar, orthopeed.

Contact prof.dr.J.R.van Horn

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties