Wat doe je na de beet?

Hondenbeten bij kinderen

Een hond geeft een baby een lik.
Esther van Hoek
Elise Buiting
Cecile J. Zwaans
Lisette J.C.E. Brukx
Ingrid A.G. van Dijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5981
Abstract

Dames en Heren,

Hondenbeten horen bij de groep vermijdbare ongelukken bij kinderen. Naast acuut letsel kan een hondenbeet ook gevolgen op de lange termijn hebben, zoals littekens of een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Naast de medische behandeling moet de veiligheid voor het kind en de maatschappij geborgd worden. Naar aanleiding van recente voorvallen willen wij u meenemen naar het medische én maatschappelijke probleem van hondenbeten bij kinderen.

Patiënt A, een meisje van bijna 2 jaar oud, komt op onze Spoedeisende Hulp (SEH) na een hondenbeet in het gelaat. Toen de ouders, de hond – een stafford – en patiënte in één bed lagen, was patiënte gaan springen en tegen de hond aangekomen. De hond had gebeten.

De wond wordt op de SEH behandeld met 3 hechtingen. De ouders vertellen dat de hond nooit eerder heeft gebeten. De politie meldt het voorval bij Veilig Thuis en de aandachtsfunctionaris kindermishandeling van de afdeling Kindergeneeskunde neemt contact op met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Een verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg bekijkt met de ouders de veiligheid thuis en geeft adviezen.

Er volgt een gedragsonderzoek van de hond door een deskundige. Deze geeft aan dat de hond waarschijnlijk in een reflex reageerde uit pijn en daarbij niet heeft doorgebeten. Dit laatste is opgemaakt uit het verhaal van de ouders en…

Auteursinformatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, ’s-Hertogenbosch: dr. E. van Hoek, aios kindergeneeskunde (thans: MUMC+); drs. I.A.G. van Dijk, kinderarts; C.J. Zwaans, aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Veilig Thuis Brabant Noordoost: drs. E. Buiting, arts Maatschappij en Gezondheid/vertrouwensarts. GGD Hart voor Brabant: drs. L.J.C.E. Brukx, jeugdarts KNMG en aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld.

Contact I.A.G. van Dijk (In.v.Dijk@jbz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Esther van Hoek ICMJE-formulier
Elise Buiting ICMJE-formulier
Cecile J. Zwaans ICMJE-formulier
Lisette J.C.E. Brukx ICMJE-formulier
Ingrid A.G. van Dijk ICMJE-formulier
Kinderen vaker gebeten tijdens lockdown?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties