Homocysteïne (1): en activatie van de stolling

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2444

Hyperhomocysteïnemie zou van invloed zijn op de stollingscascade (door remming van de fibrinolyse of door activatie van stollingsbevorderende factoren) en zou daardoor het risico van hart- en vaatziekten doen toenemen. Om dit nader te onderzoeken behandelden Klerk et al., in een gerandomiseerd onderzoek, 118 gezonde vrijwilligers gedurende 8 weken met…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties