Hogere BMI onafhankelijke risicofactor voor covid-19

Nienke Fleuren
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:C4823

Een genetisch hogere BMI is een onafhankelijke risicofactor voor ziekenhuisopname door covid-19. Dat concludeert een Amerikaanse studie op basis van mendeliaanse randomisatie; een observationele onderzoeksmethode waarbij genetische variatie wordt gebruikt als proxy voor een risicofactor.

artikel

Eerdere cross-sectionele studies hebben een verband aangetoond tussen cardiometabole risicofactoren en het risico op ziekenhuisopname bij covid-19. Maar omdat deze risicofactoren in clusters voorkomen – en vaker bij mensen die door sociaal-economische factoren een hoger risico lopen – is een oorzakelijk verband moeilijk aan te tonen. Onderzoek met mendeliaanse randomisatie kan hier helderheid in scheppen. Deze observationele onderzoeksmethode berust op de aanname dat genetische varianten willekeurig verdeeld zijn over de populatie, waardoor observationele data ‘gerandomiseerd’ kunnen worden mits genetische data beschikbaar zijn. Voor dit soort onderzoek is het COVID-19 Host Genetics Initiative opgezet, een samenwerkingsverband waarin onderzoekers genoombrede associatiestudies naar determinanten van covid-19 met elkaar delen.

Aaron Leong (Harvard Medical School) en collega’s gebruikten data van het COVID-19 Host Genetics Initiative voor een studie met mendeliaanse randomisatie naar 17 cardiometabole risicofactoren voor het oplopen van een covid-19-infectie en ziekenhuisopname vanwege covid-19 (PLoS Med 2021;18: e1003553). Om te corrigeren voor de vele (n = 34) statistische testen die ze uitvoerden, beschouwden ze een p-waarde < 0,0015 (= 0,05/34) als significant. Zij vonden alleen een significante associatie tussen de risicofactor BMI en ziekenhuisopname wegens covid-19.

Dit pleit ervoor dat BMI een onafhankelijke oorzakelijke risicofactor is voor ziekenhuisopname vanwege covid-19 in de algemene populatie (let op: dus niet binnen de groep die positief getest is). De associatie tussen een hogere BMI en het oplopen van covid-19 was net niet statistisch significant (p = 0,002). Voor de 16 andere onderzochte risicofactoren, waaronder diabetes, LDL-cholesterol, bloeddruk, nierinsufficiëntie en coronair vaatlijden, vonden de onderzoekers geen verband met het oplopen van covid-19 of ziekenhuisopname door covid-19.

De onderliggende data kwamen vrijwel alleen van mensen met Europese voorouders. Hierdoor zijn de resultaten niet te extrapoleren naar mensen met een andere herkomst, terwijl juist die groepen disproportioneel zijn getroffen door de covid-19-pandemie.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties