Hoge kosten door langetermijncomplicaties van diepe veneuze trombose van de benen

Nieuws
M.V. Huisman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2355-6

Het is niet of nauwelijks bekend hoe hoog de kosten zijn die veroorzaakt worden door posttrombotische klachten. Bergqvist et al. onderzochten dit door het ziektebeloop en het gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen na te gaan in een goed gedefinieerde populatie van 257 opeenvolgende patiënten met een flebografisch bewezen diepe veneuze trombose, die…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties