Hoezo medische journalistiek?

Lorette Harbers
Lorette Harbers, namens de NTVG-redactie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:B2312

artikel

Dure geneesmiddelen, onnodige diagnostiek, big tobacco of basisartsen die het ziekenhuis verlaten; zomaar een greep uit de onderwerpen waarover het NTVG de afgelopen jaren journalistieke artikelen publiceerde.

Waarom geven we dit soort artikelen meer ruimte in een medisch-wetenschappelijk tijdschrift? Omdat het in kaart brengen van de belangen en geldstromen in de gezondheidszorg cruciaal is nu de zorg onbetaalbaar dreigt te worden. Als onafhankelijk platform ziet het NTVG daar een taak voor zich weggelegd: om de spreekwoordelijke luis in de pels te zijn op medisch gebied.

Iedereen heeft belangen, ook dokters en journalisten

Per onderwerp beoordelen we als redactie welke artikelvorm het beste past. Dat kan ook een interview zijn; daarmee krijgen onderwerpen een gezicht en spreken ze meer tot de verbeelding. Zoals het interview met veiligheidsdeskundige Ian Leistikow over het maken van medische fouten of, in dit nummer, een interview waarin Marijn de Mol haar ervaringen als abortusarts deelt.

We beogen achtergrond te bieden bij belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en tijdloze onderwerpen. Daarbij proberen we ook kritisch te reflecteren op ons eigen handelen en zoomen we vaak in op een misstand of onderdeel van een probleem dat symbool staat voor iets groters.

Dat is niet eenvoudig. Zo kost het veel tijd en energie om inzicht te krijgen in belangen. In het belangenspel gaat het overigens niet alleen over ‘the usual suspects’ – zorgcowboys, zorgverzekeraars en farmaceuten. Iedereen heeft belangen, ook dokters, onderzoekers, patiënten en journalisten.

We discussiëren soms fel over de keuze tussen een wetenschappelijk of journalistiek artikel, maar dat scherpt de geest en de pen. Journalistiek is een andere tak van sport dan de medische wetenschap. Die laatste beoefent het NTVG al sinds 1857, de journalistiek is in ons blad relatief nieuw. Het is een apart vak dat eigen spelregels kent, een journalistieke code, waarin bijvoorbeeld het basisprincipe van hoor en wederhoor vastgelegd is.

Uiteindelijk willen we het genuanceerde verhaal vertellen in de huidige strijd om aandacht. Kennis verspreiden, maar ook prikkelen en inspireren. We hebben de luxe dat we dit zonder winstoogmerk kunnen doen. Waarmee we aankomen bij ons belang: relevant zijn en gelezen worden.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties