Hoe vrouwen omgaan met de uitslag van maternale-serumscreening op foetale neurale-buisdefecten en Down-syndroom

Onderzoek
L.I. Kamerbeek
E.E.C. Roelofsen
J.R. Beekhuis
TJ. Tijmstra
A. Mantingh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1308-11
Abstract

Samenvatting

In het Academisch Ziekenhuis Groningen bestaat voor zwangeren al enige tijd de mogelijkheid maternale-serumscreening op foetale neurale-buisdefecten en Down-syndroom te laten verrichten. Wij gingen na waarom vrouwen meedoen aan deze serumscreening en wat dit bij hen teweegbrengt. Dit gebeurde door middel van een enquête bij 200 vrouwen en door middel van 20 interviews bij vrouwen bij wie op grond van de α-foetoproteïne-uitslag, de concentratie humaan choriongonadotrofine en de leeftijd een vergrote kans op een kind met Down-syndroom was geconstateerd.

De respons op de enquête was 52,5. Het bleek dat veel vrouwen het als vanzelfsprekend ervoeren om aan de serumscreening mee te doen. Op het moment van deze beslissing zagen zij meestal alleen de voordelen van het onderzoek, en mogelijke consequenties werden dan veelal nog niet doordacht. Ruim 70 van de respondentes antwoordde dat zij waarschijnlijk of zeer zeker wèl voor een amnionpunctie zouden kiezen wanneer bij hen een toegenomen risico zou worden vastgesteld. De confrontatie met een vergroot risico kwam onverwacht en bracht veel bezorgdheid teweeg. De verstrekte informatie over de kans op Down-syndroom bleek voor de vrouwen moeilijk hanteerbaar te zijn: de verhouding van het door onderzoek bepaalde risico ten opzichte van het oorspronkelijke leeftijdsrisico werd door hen in het algemeen belangrijker gevonden dan de grootte van het risico zelf.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit, Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken, Ant. Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen.

L.I.Kamerbeek en E.E.C.Roelofsen, andragogen; dr.Tj.Tijmstra, medisch socioloog.

Academisch Ziekenhuis, Kliniek voor Obstetrie en Gynaecologie, Groningen.

J.R.Beekhuis en dr.A.Mantingh, gynaecologen.

Contact L.I.Kamerbeek

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties