Hoe verloopt besmetting met Blastocystis hominis en wat is de juiste therapie?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:2160

VRAAG 6. Kort geleden werd ik geteisterd door een darmparasiet, genaamd Blastocystis hominis. Deze parasiet was mij onbekend, maar komt thans voor op de aanvraag voor onderzoek van streeklaboratoria, een soort erkenning van de pathogeniciteit. Ik herinner mij evenwel niet dat B. hominis in het Tijdschrift beschreven werd. Ik leg u daarom graag enkele samenhangende vragen voor:

– In welke omgeving komt B. hominis voor en langs welke weg bereikt hij de mens? Heeft besmetting te maken met geografische omstandigheden, zoals verblijf in de (sub)tropen?

– Hoe is de natuurlijke afloop van de besmetting, zijn er sequelae?

– Welke geneesmiddelen zijn geïndiceerd bij klinisch ziekzijn?

– Wordt er gericht preventief onderzoek gedaan indien de parasiet wordt overgebracht door voedingsmiddelen?

– Zijn uit gegevens van streeklaboratoria de aantallen gevallen bekend, al dan niet afgezet tegen, bij voorbeeld, Campylobacter- of Yersinia-infecties?

ANTWOORD. Blastocystis hominis is een parasiet (protozo) die endemisch genoemd…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties