Hoe stelt een arts de dood vast?

Stand van zaken
07-10-2019
Samuel Heuts, Tineke J. Wind, Michael A. Kuiper, Wilma L.J.M. Duijst-Heester en Walther N.K.A. van Mook
Aanvaard op 17-07-2019.
Gepubliceerd op 07-10-2019.
In print verschenen in week 41 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3999