Hoe slecht gaat het met onze kinderen?

Opinie
F.C. Verhulst
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2384-7

De complexe aard van onze snel veranderende naoorlogse welvaartsmaatschappij zou wel eens een nadelige invloed kunnen uitoefenen op de zich ontwikkelende jeugd. De vraag leeft in hoeverre veranderingen in economische omstandigheden, de afbrokkeling van gezinswaarden, de toegenomen beschikbaarheid van middelen als alcohol en drugs, en de rol van de media debet zijn aan een vermeende groei van het aantal ‘probleemjongeren’.1 Hoe de overtuiging dat het allemaal niet zo goed gaat met de jeugd ook heeft postgevat bij deskundigen, blijkt uit het rapport van de Stuurgroep Toekomstscenario's Gezondheidszorg uit 1990.2

Deze stuurgroep hield een aantal ondervragingsronden waarin panels van 25 à 30 deskundigen naar mogelijke ontwikkelingen werd gevraagd omtrent het functioneren van kinderen en jeugdigen. Panelleden waren onder andere afkomstig uit de wetenschap, de hulpverlening, consumentenorganisaties, de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs. De resultaten van deze discussies lieten zien dat de panels van mening waren dat er tussen…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Sophia Kinderziekenhuis, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Dr.Molewaterplein 60, 3015 GJ Rotterdam.

Prof.dr.F.C.Verhulst, kinder- en jeugdpsychiater.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties