Het doel van de observatie bepaalt de vorm

Hoe observeer je een aios die een consult doet?

Een vlieg zit op een weerspiegelende vlakte. De vlieg lijkt naar zijn eigen spiegelbeeld te kijken.
Paul L.P. Brand
Nynke D. Scherpbier
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6547
Abstract

Observatie door de opleider is belangrijk in het leerproces van de aios. Patiënten waarderen betrokkenheid van de opleider tijdens het consult. Welke vorm van observatie komt ten goede aan zowel de patiënt als de aios?

Opleiders observeren hun aiossen regelmatig in de praktijk, om een inschatting te maken van hun professionele gedrag en hen te begeleiden bij hun verdere ontwikkeling. Uit een onderzoek naar zulke directe observaties van een aios die een consult met een patiënt doet in de huisartspraktijk laten Chris Rietmeijer en collega’s zien dat de patiënt de opleider bijna altijd bij het consult betrekt.1 Elders in het NTvG staat een korte samenvatting van deze studie (D6485).

De onderzoekers beargumenteren dat een actieve bijdrage van de opleider aan het consult zowel de aios als de patiënt ten goede kan komen. Zij stellen deze ‘participerende directe observatie’ daarom voor als model voor observatie in de opleidingspraktijk.1 Naar onze mening is er naast deze nieuwe vorm ook nog steeds plaats voor indirecte observatie van video-opnames van consulten en directe observatie als ‘vlieg op de muur’.2 Afhankelijk van het doel en…

Auteursinformatie

UMC Groningen, Groningen, Wenckebach Instituut voor onderwijs en opleiding: prof. dr. P.L.P. Brand, kinderarts (tevens: decaan Isala Academie, Isala Zwolle); afd. Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde: prof. dr. N.D. Scherpbier, huisarts.

Contact P.L.P. Brand (p.l.p.brand@isala.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Paul L.P. Brand ICMJE-formulier
Nynke D. Scherpbier ICMJE-formulier
Patiëntervaringen met observatiesituaties
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties